[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 7, 8


Hà Nội mấy hôm nay mưa nắng thất thường, thật tình ~~~

ôi ~~ những ngày nghỉ hè cuối cùng ~~

Chương 7, 8

Nghe đồn khách quý ở lại đông viện, phụ thân mấy ngày nay phải tiếp nên mẫu thân rảnh rỗi đành phải “chăm lo” [tra tấn?] hai nhi tử của nàng.

“Nương! Đừng làm náo loạn! Buông Tiểu Ngữ ra! Tiếp tục đọc