[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 13, 14


Ta vừa làm lại những chỗ edit sai nên mới set pass thôi, mọi người thông cảm ^^”.

Nếu thấy ta viết không rõ nghĩa chỗ nào mọi người cứ tự nhiên hỏi nhé *nháy mắt*. Thêm nữa, giờ ta đã vào học, năm cuối rồi và có khả năng là kỳ cuối cùng -> một đống chuyên đề với những môn thuộc hàng khủng -> không có mấy thời gian đọc lại bản edit của mình thực ra lý do chính là ta vô cùng lười nên nếu ai đọc mà phát hiện ra lỗi chính tả, lỗi câu văn thì nhớ chỉ điểm cho ta nhé, rất cám ơn *cúi đầu*.

Nguyên Nhược Ngữ khẩn trương tìm quanh, phát hiện không thấy thân ảnh quen thuộc ấy đâu cả. Chẳng nhẽ vừa rồi hắn gặp ảo giác? Nhìn lầm?

Em gái… lẽ nào nó cũng lạc đến nơi này? Tiếp tục đọc