[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 15, 16


“Ngăn nàng lại.” Hồng Huyên nhẹ giọng truyền lệnh đối thái giám.

“Chủ tử, không thể. Hiện giờ đã đến cửa.”

“…” Sắc mặt lộ vẻ khó coi, “Vậy để nàng vào.”

Chương 15, 16

Cấm kị? Hai từ này liên tục quay mòng mòng quanh đầu Nguyên Nhược Ngữ. Có lẽ nơi hoàng cung này thực sự giống như một cái hố không đáy. Vạn biến mưu mô, bí ẩn chồng chất tầng tầng lớp lớp lên nhau, đan xen vào nhau, vĩnh viễn chẳng bao giờ an lành. Tiếp tục đọc