[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 17, 18


sản phẩm của một hôm điên cuồng ~~

Hôm nay trời nhẹ lên cao ( thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ dễ chịu á)

Tôi cuồng không hiểu vì sao tôi cuồng… (khốn lạn, cho gì mà lắm bài tập với đề tài thế ~)

“Ngươi cho rằng như vậy liền có thể chết?!!” Cơ hồ Lý Hồng Huyên bắt đầu tức giận.

“Buông! Ngươi rõ ràng hiểu… Rõ ràng hiểu… Chúng ta không có khả năng… Tại sao ngươi không buông tha cho ta?!”

“Không!!! Ngươi là của ta! Đừng hòng tính đến chuyện rời đi!!! Nói để ngươi hay, nếu ngươi không uống thuốc ngay lập tức ta sẽ chiếu cố hết thảy người ở Mặc Trúc đình này được chôn cùng ngươi!!!” Tiếp tục đọc