[Giới thiệu + Mục lục] Bát Mặc Đào Hoa – Mặc Nguyệt Nghê Thường


(rất tiếc chưa tìm thấy hình của truyện này, vị nào có thỉnh share cho ta XD)

Tên truyện: Bát mặc đào hoa (Phất mực lên cánh hoa đào)

Tác giả: Mặc Nguyệt Nghê Thường

Tình trạng: 12 chương (hoàn bộ 1)

Từ khóa: Tình hữu độc chung thiên tác chi hòa (Người chung tình trời mãi xanh)

Diễn viên chính: Triệu Tử Lam, Lưu Ly Tiếp tục đọc