[Bát mặc đào hoa] Đệ nhất chương


kya~~~ hôm nay được gặp fen-gơ(s) ở trường, sung sướng quá ><, bắt tay lia lịa, líu lo một hồi, hay hay,

kya~~~ lúc cô bảo đi tìm dự án làm, mềnh đã nghĩ ngay đến việc thành lập một nhà xuất bản BL, ầy nhưng vướng ngay phải tiêu chí “khả thi” ;))

ôi, chương một quá dài, dài hơn cả Phượng Phi Ly, mất 9.5 trang A4 no double space.

Đệ nhất chương

Người ta thường nói Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu(1) nhưng xem vẻ kinh thành cũng đâu hề tồi, có khi còn đẹp hơn ấy chứ bằng không sao Lục vương gia Triệu Dật mỗi ngày đều nhất nhất mò đến Phượng Lai Nghi các. Trong số năm hoàng tử, Triệu Dật thuộc dạng phong lưu nhất kiêm ít tìm thấy ưu điểm nhất, lại đang cố tình làm Tam vương gia Triệu Tử Lam vốn được Hoàng đế vô cùng coi trọng kia mất hứng. Biết vậy, Triệu Dật đành nốt gót đứng dậy. Tiếp tục đọc