[Nguyên Nhược Ngữ]Phiên ngoại 4: Nam Cung Li


Đọc xong các phiên ngoại này không thể không cảm thán một câu,

Móa nhà nó, con gái ở trong này chết hết rồi hay sao mà mấy thằng cứ quấn lấy nhau.

Đam mỹ thì đam mỹ, cũng phải có chút hoa lá cành chứ.

Hậu quả của việc các bạn Tầu thích sinh con trai đấy. Sinh cho lắm vào =))

Phiên ngoại 4: Nam Cung Li

Tiếp tục đọc