[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 43: Lý Tam


Tiêu Mộc Dao nhìn hai nam nhân có hành động lạ lùng trước mặt với vẻ mặt kì quái. Một đang giữ chặt tay nàng, một đang nhìn nàng đến độ ngây như phỗng. Tiểu Ngữ? Là gọi ta?

“Buông tay!” Tiêu Mộc Dao cảnh cáo Thất Dạ. Mà bên này Thất Dạ thấy Nhược Ngữ có biểu hiện khác thường cũng liền thả tay nàng ra, chạy đến bên cạnh, lo lắng quan sát hắn. Tiếp tục đọc