[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 44, 45


*khụ khụ* Chào các bạn, bạn Phong có việc cần đính chính.

Chẳng là bạn Phong, với tính cách cẩu thả, thi thoảng không có nhìn sang cột Hán Việt mà cứ thế phang nên thành ra thi thoảng có mắc vài lỗi. Lần trước là tên em Tiêu Hải Chân thì gõ là Tiêu Hải, lần này là tên giả của anh Lý Nhứ Ca. Đúng ra tên anh là Lý Tam chứ không phải Lý Ba =)). Lý là họ anh còn Tam là vì anh đứng hàng thứ ba trong nhà.

Bạn Phong sẽ nhanh chóng sửa lại. Mong các bạn nhắm mắt bỏ qua 😀 *khụ khụ*

Chương 44, 45

Tiếp tục đọc