[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 48, 49


“A… làm sao đây?”

Nhìn Nhược Ngữ hoảng hốt xoay đủ bốn phương tám hướng, Thất Dạ cảm thấy buồn cười, vội kéo hắn lại, hí hoáy viết: “Yên tâm đi. Diện cụ còn có thể làm cái khác. Mà người kia hẳn sẽ không làm hại ngươi, phải không? Thôi, giờ đi tắm trước đã, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Nhược Ngữ bình tĩnh ngẫm lại sự việc đã xảy ra. Thời điểm Lý Nhứ Ca nhìn thấy khuôn mặt thật của ta, hắn không hề có phản ứng quá khích nào, không những vậy hắn còn lột bỏ chính diện cụ của hắn. Vậy chắc không có việc gì. Nhưng về sau phải đối mặt thế nào đây?! Hình như hắn vẫn còn nhớ ta, vừa rồi… vừa rồi… Tiếp tục đọc