[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 54, 55


Hiện tại, trong vương phủ chỗ nào cũng náo nhiệt hết cả. Đám hạ nhân, hễ cứ rảnh rỗi là lại tụ vào một chỗ bàn tán, chia sẻ thông tin nghe ngóng được, có kẻ còn trích nguyên văn lệnh của chủ tử để chứng minh. Tóm lại, trông chẳng khác nào không khí của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Còn Tụ Bạch đình viện và Y Hồng đình viện thì chẳng phải nói, vì liên quan đến chuyện sống còn nên cả nhóm nam sủng lẫn thị thiếp, tai đều căng mắt đều mở to hết cỡ để theo dõi. Đáng tiếc, chưa ai được vinh dự vào phòng riêng của vương gia, trung tâm của vương phủ, cho dù là kẻ được sủng ái nhất.

Kỳ lạ nhất là ở chỗ này! Tiếp tục đọc

[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 52, 53


Khi edit 2 chương này có cảm giác như hồi làm BMĐH, khổ kinh. Đã cố gắng sửa nhưng câu văn cứ gọi là ngang phè phè. Bạn cũng muốn câu văn nó bay bổng, nhiều ý như PPL lắm nhưng gốc nó vậy rồi, đành chịu. Bạn nản~~ Cũng chẳng muốn bôi vẽ thêm vì sợ sẽ làm hỏng.

Chương 52, 53

“Dừng lại!!!” Bởi Nhược Ngữ dùng khinh công không ngừng chạy trốn mà Lý Nhứ Ca cũng khinh công đuổi theo thành ra hai người bay hết từ nóc nhà nọ đến nóc nhà kia của vương phủ. Lý Nhứ Ca vừa trông thấy được bóng dáng quen thuộc, nghiến răng hô to: Tiếp tục đọc