[Music]雙飛 – Song Phi


Tiếp tục chia sẻ những bài hát tiếng Trung ta ưa thích, một bài cũng được liệt vào hàng không cũ/xưa ^^ (nhờ các nàng có lời khen ngợi nên ta mới tiếp tục ế)

雙飛 – Shuang Fei – Song Phi

Lời & nhạc: Lý Tử

Biểu diễn: Hà Nhuận Đông

Dịch: pe tho sun rang

Nguồn: http://www.loidich.com/?do=loidich&act=detail&id=6226 Tiếp tục đọc

[Music] Dang/WhenBài hát: Cho đến khi – When/Dang

Thơ: Quỳnh Dao

Nhạc: Trang Lập Phàm, Quách Văn Tông

Biểu diễn: Động Lực Hỏa Xa (lúc đầu nhìn tưởng mình mắt lé)

Dịch: QT đại nhân

Vẽ hoa văn: Phong Nguyên

當山峰沒有稜角的時候

Dang shan feng mei you leng jiao de shi hou

Đương sơn phong một hữu lăng giác đích thì hậu

Khi mà những ngọn núi bị bào mòn,

當河水不再流

Dang he shui, bu zai liu

Đương hà thủy bất tái lưu

Khi mà những dòng sông không còn chảy, Tiếp tục đọc